Paradentose​

Hvad er paradentose og hvorfor opstår det?​

Paradentose er en videreudvikling af en etableret tandkødsbetændelse. Men det er langtfra altid at en tandkødsbetændelse bliver til paradentose, og det tager måneder eller snarere år at nå fra den etablerede tandkødsbetændelse til paradentose. Forskellen på tandkødsbetændelse og paradentose er, at der ved paradentose sker en destruktion af kæbeknoglen og fordybede tandkødslommer.

Paradentosen giver sjælendt gener, før sygdommen er alvorlig. Det er derfor vigtigt at komme til regelmæssig kontrol så man kan få målt tandkødslommerne og fået taget røntgenbilleder. Paradentose opstår oftest hos personer i 30-40 års alderen.

Du har særlig risiko for at udvikle paradentose hvis du:

  • Er arveligt disponeret
  • Ryger
  • Har systemiske sygdomme. Fx diabetes
  • Har dårlig mundhygiejne
  • Har nedsat immunforsvar
  • Lider af stress​​

​På klinikken prioriterer vi paradentosebehandling højt

Ofte er det klinikkens tandplejer, som varetager denne opgave. Tandplejeren er meget engagerede i behandling af paradentose, og under tandplejeres uddannelse prioriteres paradentosebehandling også højt. Som patient med paradentose er man derfor godt hjulpet hos en dygtig tandplejer, som brænder for at hjælpe med at holde sygdommen nede og begrænse dens videre udvikling.